SUOMEN ASUTUS- JA SIIRTOLAISUUSHISTORIA- PROJEKTI COMENIUS MIGRATION PROJEKTI

SUOMALAISTEN ALKUPERÄ JA SUOMEN ASUTTAMINEN HISTORIALLISEN AJAN ALKUUN

 

Suomalaisten alkuperästä on eri aikoina vallinnut erilaisia myyttejä ja uskomuksia. Tutkimus on toisinaan jopa poliittisista syistä sijoittanut suomalaisten alkukodin Uralille ja Volgan maaperään. Arkeologien, geologien, geenitutkijoiden ja fennougristien nykytieto antaa suomalaisille kuitenkin sekä itäisen että läntisen identiteetin. On erotettava toisistaan Suomen kieli ja suomalaisten geenistö. Viimeisimmät mitokondriotutkimukset näyttäisivät osoittavan, että suomalaiset ovat geeniperinnöltään indo-eurooppalaista väestöä. Geenitutkimus kokonaisuudessaan vahvistaa käsitystä, että suomalainen kantakansa on säilynyt hallitsevana väestönä vuosituhansien ajan huolimatta uusista tulokkaista. Geeneiltämme olemme balttien, germaanien ja itämerensuomalaisten sukulaisia. Perimämme on siis voittopuolisesti läntistä, kuten mannerjään reunalla liikkuneen väestön yleensäkin.Kielemme on kuitenkin itäistä, uralilaista perua, vaikka siihen on sekoittunut paljon indoeurooppalaista kuten balttilaista, germaanista ja venäläistä sanastoa.

Nyky-Suomen alueella asuu myös kielisukulaisiamme, saamelaisia.Saamelaisten geenistö poikkeaa selvästi suomalaisten ja muiden Skandinavian kansojen geenistöstä.

Ensimmäiset merkit ihmisistä Suomessa on ajoitettu arkelogisten löytöjen perusteella 7000-luvulle eKr. Tätä varhaisinta asutusta kutsutaan löytöpaikan perusteella Askolan kulttuuriksi. Suomen nykyinen alue oli vähitellen vapautumassa mannerjään alta ja sulamisveden alta kohoava maa houkutteli kalastajia ja metsästäjiä rannoilleen. Noin 6500 - 4200 eKr. Suomessa vallitsi jo yhtenäinen kulttuuri etelästä ja idästä saapuneen väestön perustettua asuinpaikkoja laajalle alueelle. Tällä Suomusjärven kulttuurilla oli yhteyksiä Skandinaviaan ja Aunuksen alueelle.

Suomen nuorempaan kivikauteen kuuluu mm. kampakeraamisen kulttuurin ajanjakso ja ns. vasarakirveskulttuuri. Kampakeraamisen kulttuurin aikana asutus levisi laajemmin myös sisämaahan, vaikka tiheimmin asuinpaikkoja oli yhä edelleen rannikoilla. Nimensä mukaisesti kampakeraaminen kulttuuri tunsi saviastioiden valmistustaidon. Vasarakirveskulttuuri puolestaan aloitti maanviljelyn Suomessa ja toi mukanaan paitsi uutta väestöainesta myös mielenkiintoiset veneen- tai vasaranmuotoiset kivikirveet.

Pronssikausi Suomessa ajoittuu 1500-500 -luvulle e.Kr. .Metallien valmistustaito saapui Suomeen vähitellen. Yhteydet länteen olivat tiiviitä pronssikaudella.Löytöjä tältä kaudelta on kuitenkin suhteellisen vähän ja ne sijoittuvat lähinnä rannikolle.Pronssikauden tärkeintä jäämistöä ovat esineet ja röykkiöhaudat, joita myös hiidenkiukaiksi kutsutaan. Rautakausi puolestaan jaetaan useampaan jaksoon arkeologisten löytöjen ryhmittelyn mukaisesti. Se ulottuu aina Suomen historiallisen ajan alkuun, joka yleensä sijoitetaan 1000-1100-luvulle j.Kr. Tällöin Suomi näkyy ensimmäisissä kirjallisissa lähteissä. On ilmeistä, että maassamme rautakaudella muodostuneet kulttuurialueet olivat suuressa määrin myös heimoalueita ja viimeistään rautakauden lopulla naapuritkin osasivat erottaa toisistaan suomalaiset, hämäläiset ja karjalaiset. Muut Suomen heimot ovat syntyneet näiden sekoituksena, kun väestö liikkui sisämaahan eri suunnilta. Näin katsotaan mm. savolaisten ja pohjalaisten syntyneen. Rautakauden loppupuolelle tyypillisiä muinaislinnoja on pidetty osoituksena laajojen alueiden yhteistoiminnasta levottomina aikoina. Valtion muodostus ei kuitenkaan edennyt maakunnallista organisoitumista pidemmälle.

Osallistu projektiin !

Näin osallistut projektiin. Vastaa oheisiin kysymyksiin ja lähetä vastaukset sähköpostilla historianopettajalle. Kun olet vastannut kysymyksiin, voit ryhtyä miettimään mistä aiheesta voisit tehdä oppilastyön. Ohjeita ja aiheita saat opettajaltasi, mutta alla on muutama ehdotus. Voit neuvotella työsi aiheesta historianopettajan kanssa. Tervetuloa mukaan projektiin!

 

Kysymyksiä:

 

1. Mistä Suomen alkuperäinen asutus on peräisin ?
2. Mitä tieteenaloja on käytetty tutkittaessa suomalaisten alkuperää ?
3. Missä mielessä saamelaiset ovat sukulaisiamme ja miten he eroavat meistä ?
4. Millä nimellä kutsutaan Suomen varhaisimpia asutuskulttuureita ?
5. Mitä ovat nuoremman kivikauden kulttuurit ?
6. Milloin pronssi- ja rautakausi alkoivat Suomessa ?
7. Milloin historiallinen aika Suomessa alkoi ?

Oppilastyöaiheita:

Piirrä kartta Suomen asuttamisen suunnista.
Piirrä aikajana Suomen asuttamisen vaiheista
Tee kuvia kivikautisen kulttuurin tunnusmerkeistä : saviastiat, vasarakirveet ym..
Tee kuvia pronssi ja rautakauden tunnusmerkeistä: soljet, röykkiöhaudat ym...
Kirjoita lyhyt tutkielma jostakin Suomen esihistoriaan liittyvästä aiheesta.